Kontakt

Al-Anon Familjegrupper i Sverige, Servicekontoret

AFG i Sverige
Vasavägen 51B
177 32 Järfälla

Telefon: 08-643 13 93 (Dagtid måndag – fredag, jämna veckor)
Bankgiro: 5204-2579
E-post: afg@al-anon.se

Behöver du prata med en Al-Anon-medlem om en vän eller anhörigs alkoholproblem?
Al-Anons kontakttelefon: 070-610 96 61
Telefontid tisdagar kl 19-21. Övrig tid telefonsvarare med möjlighet att lämna meddelande.
För frågor om mötestider eller information om konvent hänvisar vi till fliken Möteslistan och afg@al-anon.se

Ordförande för Förtroenderådet (Joanna)
E-post: ordf.fr@al-anon.se

Sekreterare för Förtroenderådet (Åsa)
E-post: sekr.fr@al-anon.se

Alateenkommittén (Sally G)
E-post: ordf.alateen@al-anon.se

Första Internationell Delegat (Ann-Kristin)
E-post: intdel1@al-anon.se

Andra Internationell Delegat (Sally N)
E-post: intdel2@al-anon.se

Informationskommittén (Lena)
E-post: ordf.ik@al-anon.se

Litteraturkommittén (Gunilla)
E-post: ordf.lk@al-anon.se

Servicehandbokskommittén (Eva S C)
E-post: ordf.shk@al-anon.se

Ekonomikommittén (Ulrica)
E-post: ordf.ek@al-anon.se

Alla-Vi/Redaktionskommittén (Frida)
E-post: alla-vi@al-anon.se

Registerkommittén (Björn)
E-post: ordf.rk@al-anon.se

Nomineringskommittén (Britt Mari)
E-post: ordf.nk@al-anon.se

Utskicksgruppen (Anders)
E-post: utskicksgruppen@al-anon.se

Webmaster (Peter)
E-post: webmaster@al-anon.se

Världsservicekontoret (WSO)
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, Va. 23454
USA

Tel: +1-757-563-1600
Fax: +1-757-563-1655
Hemsida: www.al-anon-alateen.org