Om Al-Anon

Al-Anon är
den enda världsomspännande organisation som erbjuder ett program för tillfrisknande, med hjälp till självhjälp för familjer och vänner till alkoholister. Vare sig alkoholisten söker hjälp eller inte erkänner sitt alkoholberoende. Medlemmar ger och får tröst och förståelse genom ömsesidigt utbyte av erfarenheter, styrka och hopp. Genom att dela likartade problem binds individer och grupper samman i en gemenskap som skyddas av principen om anonymitet.

Al-Anon är inte
en religiös organisation eller ett rådgivande organ. Det är ingen behandlingsverksamhet och samarbetar inte med någon annan organisation som erbjuder sådan service. Al-Anon Familjegrupper och Alateen (för tonåringar) tar varken ställning för eller emot i yttre angelägenheter och rekommenderar inte några utomstående verksamheter. Medlemsavgifter eller ekonomiska krav förekommer inte. Medlemskapet är frivilligt. Det enda kravet är att vi har blivit påverkade av alkoholproblem hos någon anhörig eller vän.

Mer information
Besök gärna Al-Anons youtube-kanal för mer information. De flesta filmerna är på engelska och spanska.
Länk till Al-Anon Family Group on Youtube