• Känns det som om varenda helg blir förstörd på grund av att någon dricker?

Rekommendation från Förtroenderådet gällande Corona smitta.

Vi behöver våra möten nu och som alltid, men eftersom smittspridning är ett globalt problem just nu, ber vi alla medlemmar att följa myndigheternas föreskrifter.

Vi hänvisar till 4e Traditionen; att Grupperna är självstyrande. Det innebär att varje grupp kan med fantasi utifrån sin möjlighet och utifrån experternas råd, uppfinna nya sätt att ha möten på. Exempelvis som telefon/nätmöten, sitta på varannan stol
o.s.v.

Varje Al-Anon medlem har ett eget ansvar i att hjälpa till att förhindra smittspridningen i samhället. Stanna hemma om du är sjuk och tvätta händerna o.s.v.

Men Al-Anon kommer att finnas kvar förstås. Så vi ber er att även tänka på Tradition 7; att vi är självförsörjande. Swisha gärna på nr 123 083 58 84 eller till bankgiro 5204-2579 ett frivilligt bidrag. Vänligen notera att det är ett bidrag.

Vi planerar att finns på Servicekontoret 08 – 643 13 93, mån – onsdag varje vecka mellan 09.00 – 15.00 och vi kommer att ta hand om inkommande e-post och bokbeställningar, dock med reservation för en lite längre handläggningstid. Vi tar en Dag i Taget.

Kontaktuppgifter hittar ni här https://www.al-anon.se/kontakt/

Med kärlek i Al-Anon/ Förtroenderådet.

Hopp och hjälp för anhöriga och vänner till alkoholister
Al-Anon familjegrupper är en gemenskap av anhöriga och vänner till alkoholister, som delar sina erfarenheter, sin styrka och sitt hopp med varandra för att lösa sina gemensamma problem. Vi anser att alkoholism är en familjesjukdom och att en förändrad inställning kan underlätta tillfrisknandet.

Al-Anon har ingen anknytning till någon sekt, religion, politisk rörelse, annan organisation eller institution. Al-Anon deltar inte i någon debatt och framträder varken som förespråkare för eller motståndare till något annat. Det förekommer inga medlemsavgifter. Al-Anon är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag.

Al-Anon har endast ett syfte: att hjälpa anhöriga till alkoholister. Det gör vi genom att praktisera de Tolv Stegen, välkomna och ge tröst till anhöriga till alkoholister och uppmuntra och visa förståelse för alkoholisten.

Alateen är för tonåringar.