Kontakt

Hur du kommer i kontakt med en Al-Anon-grupp, din hemmagrupp, Område eller Al-Anons Servicekontor under Corona smittan. (Se även Förtroenderådets rekommendation på vår hemsida om Coronasmitta och våra möten)

Kontakt med Al-Anon

Al-Anon Familjegrupper i Sverige har temporärt ställt om verksamheten. Våra mötesplatser ser inte ut som vanligt och förändringar ser olika ut i landet. Servicetelefonerna, både på servicekontoret och den mobila servicetelefonen kan du fortsatt nå. Mer information kan även finnas att få via gruppers e-postadress som finns under Al-Anon möten på hemsidan.

Kontakt med din hemmagrupp

Oftast har grupperna egna telefonlistor för att kunna hålla kontakt med varandra mellan möten. När grupper registrerar sig (SM-4 blankett) som en Al-Anon grupp bör uppgifter om kontaktperson finnas för att vi skall kunna hänvisa intresserade till gruppen. Möteslistan i pappersform kommer att innehålla kontaktperson och telefonnummer

Kontakt med ditt Område

Några av Al-Anons åtta Områden har skapat egna kontaktlistor med information till varje grupp inom Området. Det kan finnas både telefonmöten och online-möten att tillgå den vägen. Hör med din områdesdelegat.

Kontakt med Servicekontoret

Servicekontoret håller öppet måndag mellan cirka 10.00 – 15.00 samt tisdagar och onsdagar 09.00 – 14.00 och nås då på telefon 08-643 13 93 eller via mail afg@al-anon.se. Al-Anons Servicetelefon 070 – 610 96 61 är bemannad tisdagar kl 19.00 – 21.00. Övrig tid telefonsvarare. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd.

Bokhandeln. Bokbeställningar under perioden kommer att skickas ut i början av augusti.

Övrigt

Vid akuta ärenden under denna period mejla fr@al-anon.se

 

Al-Anon Familjegrupper i Sverige, Servicekontoret

AFG i Sverige
Vasavägen 51B
177 32 Järfälla

Vägbeskrivning till Servicekontoret

Telefon: 08-643 13 93
Öppet måndagar: 10.00 – 15.00 samt tisdagar och onsdagar 09.00 – 14.00

Bankgiro: 5204-2579
E-post: afg@al-anon.se

Anmärkningar: afg@al-anon.se bevakas mer regelbundet än de direkta mejlen. Ring först om du planerar att komma och köpa litteratur!

Al-Anons servicetelefon: 070-610 96 61
Telefontid tisdagar kl 19-21. Övrig tid telefonsvarare med möjlighet att lämna meddelande.
För frågor om mötestider eller information om konvent hänvisar vi till fliken Möten och afg@al-anon.se

 

Ordförande för Förtroenderådet 
E-post: ordf.fr@al-anon.se

Sekreterare för Förtroenderådet
E-post: sekr.fr@al-anon.se

Alateenkommittén VAKANT
E-post: ordf.alateen@al-anon.se

Första Internationell Delegat
E-post: intdel1@al-anon.se

Andra Internationell Delegat
E-post: intdel2@al-anon.se

Informationskommittén
E-post: ordf.ik@al-anon.se

Nyhetsbrev
E-post: nyhetsbrev@al-anon.se

Litteraturkommittén VAKANT
E-post: ordf.lk@al-anon.se

Servicehandbokskommittén VAKANT
E-post: ordf.shk@al-anon.se

Servicekonferenskommittén
E-post: ordf.skm@al-anon.se

Ekonomikommittén
E-post: ordf.ek@al-anon.se

Alla-Vi/Redaktionskommittén 
E-post: alla-vi@al-anon.se

Registerkommittén
E-post: ordf.rk@al-anon.se

Nomineringskommittén
E-post: ordf.nk@al-anon.se

Utskicksgruppen
E-post: utskicksgruppen@al-anon.se

Webmaster
E-post: webmaster@al-anon.se

Världsservicekontoret (WSO)
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, Va. 23454
USA

Tel: +1-757-563-1600
Fax: +1-757-563-1655
Hemsida: https://al-anon.org/