Kontakt

Al-Anon Familjegrupper i Sverige, Servicekontoret

AFG i Sverige
Vasavägen 51B
177 32 Järfälla

Vägbeskrivning

Telefon: 08-643 13 93 (Öppet måndag – onsdag varje vecka kontorstid)
Bankgiro: 5204-2579
E-post: afg@al-anon.se

Anmärkningar: afg@al-anon.se bevakas mer regelbundet än de direkta mejlen. Ring först om du planerar att komma och köpa litteratur!

Al-Anons servicetelefon: 070-610 96 61
Telefontid tisdagar kl 19-21. Övrig tid telefonsvarare med möjlighet att lämna meddelande.
För frågor om mötestider eller information om konvent hänvisar vi till fliken Möten och afg@al-anon.se

 

Ordförande för Förtroenderådet 
E-post: ordf.fr@al-anon.se

Sekreterare för Förtroenderådet
E-post: sekr.fr@al-anon.se

Alateenkommittén VAKANT
E-post: ordf.alateen@al-anon.se

Första Internationell Delegat
E-post: intdel1@al-anon.se

Andra Internationell Delegat
E-post: intdel2@al-anon.se

Informationskommittén VAKANT
E-post: ordf.ik@al-anon.se

Litteraturkommittén VAKANT
E-post: ordf.lk@al-anon.se

Servicehandbokskommittén
E-post: ordf.shk@al-anon.se

Servicekonferenskommittén
E-post: ordf.skm@al-anon.se

Ekonomikommittén
E-post: ordf.ek@al-anon.se

Alla-Vi/Redaktionskommittén 
E-post: alla-vi@al-anon.se

Registerkommittén
E-post: ordf.rk@al-anon.se

Nomineringskommittén VAKANT
E-post: ordf.nk@al-anon.se

Utskicksgruppen
E-post: utskicksgruppen@al-anon.se

Webmaster
E-post: webmaster@al-anon.se

Världsservicekontoret (WSO)
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, Va. 23454
USA

Tel: +1-757-563-1600
Fax: +1-757-563-1655
Hemsida: https://al-anon.org/