Kontakt

Hur du kommer i kontakt med en Al-Anon-grupp, din hemmagrupp, Område eller Al-Anons Servicekontor under Corona smittan. (Se även Förtroenderådets rekommendation på vår hemsida om Coronasmitta och våra möten)

Kontakt med Al-Anon

Al-Anon Familjegrupper i Sverige har temporärt ställt om verksamheten. Våra mötesplatser ser inte ut som vanligt och förändringar ser olika ut i landet. Servicetelefonerna, både på servicekontoret och den mobila servicetelefonen kan du fortsatt nå. Mer information kan även finnas att få via gruppers e-postadress som finns under Al-Anon möten på hemsidan.

Kontakt med din hemmagrupp

Oftast har grupperna egna telefonlistor för att kunna hålla kontakt med varandra mellan möten. När grupper registrerar sig (SM-4 blankett) som en Al-Anon grupp bör uppgifter om kontaktperson finnas för att vi skall kunna hänvisa intresserade till gruppen. Möteslistan i pappersform kommer att innehålla kontaktperson och telefonnummer

Kontakt med ditt Område

Några av Al-Anons åtta Områden har skapat egna kontaktlistor med information till varje grupp inom Området. Det kan finnas både telefonmöten och online-möten att tillgå den vägen. Hör med din områdesdelegat.

Kontakt med Servicekontoret

Servicekontoret håller som vanligt öppet måndag – onsdag mellan cirka 09.00 – 15.00 och nås då på telefon 08-643 13 93 eller via mail afg@al-anon.se. Al-Anons Servicetelefon 070 – 610 96 61 är bemannad tisdagar kl 19.00 – 21.00. Övrig tid telefonsvarare. Vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd.

Semesterstängt. Servicekontoret kommer att vara semesterstängt, från och med 18 juni och vi finns åter på plats den 27 juli 2020.

Bokhandeln. Bokbeställningar under perioden kommer att skickas ut i början av augusti.

Övrigt

Vid akuta ärenden under denna period mejla fr@al-anon.se

 

Al-Anon Familjegrupper i Sverige, Servicekontoret

AFG i Sverige
Vasavägen 51B
177 32 Järfälla

Vägbeskrivning

Telefon: 08-643 13 93 (Öppet måndag – onsdag varje vecka kontorstid)
Bankgiro: 5204-2579
E-post: afg@al-anon.se

Anmärkningar: afg@al-anon.se bevakas mer regelbundet än de direkta mejlen. Ring först om du planerar att komma och köpa litteratur!

Al-Anons servicetelefon: 070-610 96 61
Telefontid tisdagar kl 19-21. Övrig tid telefonsvarare med möjlighet att lämna meddelande.
För frågor om mötestider eller information om konvent hänvisar vi till fliken Möten och afg@al-anon.se

 

Ordförande för Förtroenderådet 
E-post: ordf.fr@al-anon.se

Sekreterare för Förtroenderådet
E-post: sekr.fr@al-anon.se

Alateenkommittén VAKANT
E-post: ordf.alateen@al-anon.se

Första Internationell Delegat
E-post: intdel1@al-anon.se

Andra Internationell Delegat
E-post: intdel2@al-anon.se

Informationskommittén VAKANT
E-post: ordf.ik@al-anon.se

Nyhetsbrev
E-post: nyhetsbrev@al-anon.se

Litteraturkommittén VAKANT
E-post: ordf.lk@al-anon.se

Servicehandbokskommittén VAKANT
E-post: ordf.shk@al-anon.se

Servicekonferenskommittén
E-post: ordf.skm@al-anon.se

Ekonomikommittén
E-post: ordf.ek@al-anon.se

Alla-Vi/Redaktionskommittén 
E-post: alla-vi@al-anon.se

Registerkommittén
E-post: ordf.rk@al-anon.se

Nomineringskommittén
E-post: ordf.nk@al-anon.se

Utskicksgruppen
E-post: utskicksgruppen@al-anon.se

Webmaster
E-post: webmaster@al-anon.se

Världsservicekontoret (WSO)
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, Va. 23454
USA

Tel: +1-757-563-1600
Fax: +1-757-563-1655
Hemsida: https://al-anon.org/