Kontakt

Hur du kommer i kontakt med en Al-Anon-grupp, din hemmagrupp, Område eller Al-Anons Servicekontor under Corona smittan. (Se även Förtroenderådets rekommendation på vår hemsida om Coronasmitta och våra möten). Vi följer noga Folkhälsomyndighetens råd.

Kontakt med Al-Anon

Al-Anon Familjegrupper i Sverige har temporärt ställt om verksamheten på grund av Coronarelaterade restriktioner. Våra mötesplatser ser inte ut som vanligt och förändringar ser olika ut i landet. Servicetelefonerna, både på servicekontoret och den mobila servicetelefonen når du enligt nedan.

Mer information kan även finnas att få via gruppers e-postadress som finns under Al-Anon möten på hemsidan. Möteslistan hittar du här.

Kontakt med din hemmagrupp

Oftast har grupperna egna telefonlistor för att kunna hålla kontakt med varandra mellan möten. När grupper registrerar sig (SM-4 blankett) som en Al-Anon grupp bör uppgifter om kontaktperson finnas för att vi skall kunna hänvisa intresserade till gruppen. Möteslistan i pappersform kommer att innehålla kontaktperson och telefonnummer. Prata med Servicekontoret för att få mer information. I övrigt kan du se information om gruppen i möteslistan här.

Kontakt med ditt Område

Några av Al-Anons åtta Områden har skapat egna kontaktlistor med information till varje grupp inom Området. Det kan finnas både telefonmöten och online-möten att tillgå den vägen. Hör med din områdesdelegat.

Bokhandeln

Du kan gärna gå in och beställa litteratur i vår Bokhandel som vanligt här.

Övrigt

Vid akuta ärenden under denna period mejla fr@al-anon.se

Al-Anon Familjegrupper i Sverige, Servicekontoret

AFG i Sverige
Vasavägen 51B
177 32 Järfälla

Vägbeskrivning till Servicekontoret

Telefon: 08-643 13 93

Öppettider
Måndagar 10-17
Tisdagar   10-16.30
Onsdagar 10-16.30

Bankgiro: 5204-2579
E-post: afg@al-anon.se

Anmärkningar: afg@al-anon.se bevakas mer regelbundet än de direkta mejlen. Ring först om du planerar att komma och köpa litteratur!

Al-Anon Servicetelefon: 070-610 96 61

Vanlig telefontid: tisdagar kl 19-21. Övrig tid kan du få svar om telefonen är påslagen alternativt så finns telefonsvarare med möjlighet att lämna meddelande.

För frågor om mötestider eller information om konvent hänvisar vi till fliken Möten och afg@al-anon.se

 

Ordförande för Förtroenderådet 
E-post: ordf.fr@al-anon.se

Sekreterare för Förtroenderådet
E-post: sekr.fr@al-anon.se

Alateenkommittén VAKANT
E-post: ordf.alateen@al-anon.se

Första Internationell Delegat
E-post: intdel1@al-anon.se

Andra Internationell Delegat
E-post: intdel2@al-anon.se

Informationskommittén
E-post: ordf.ik@al-anon.se

Nyhetsbrev
E-post: nyhetsbrev@al-anon.se

Litteraturkommittén VAKANT
E-post: ordf.lk@al-anon.se

Servicehandbokskommittén VAKANT
E-post: ordf.shk@al-anon.se

Servicekonferenskommittén
E-post: ordf.skm@al-anon.se

Ekonomikommittén
E-post: ordf.ek@al-anon.se

Alla-Vi/Redaktionskommittén 
E-post: alla-vi@al-anon.se

Registerkommittén
E-post: ordf.rk@al-anon.se

Nomineringskommittén
E-post: ordf.nk@al-anon.se

Utskicksgruppen
E-post: utskicksgruppen@al-anon.se

Webmaster
E-post: webmaster@al-anon.se

Världsservicekontoret (WSO)
Al-Anon Family Group Headquarters, Inc.
1600 Corporate Landing Parkway
Virginia Beach, Va. 23454
USA

Tel: +1-757-563-1600
Fax: +1-757-563-1655
Hemsida: https://al-anon.org/