Vad är Alateen?

Alateen är en självhjälpsgrupp för tonåringar som kan komma och prata av sig, eller bara lyssna. Inga krav eller medlemskap. Anonymt och gratis.

Alateen är en gemenskap av människor som genom nära kontakt med någon som har alkoholproblem fått sina liv påverkade eller fortfarande påverkas av det.Vi som lever eller har levt med problemet alkoholism, förstår dig därför som kanske ingen annan.Vi uppmanar dig att pröva vårt program. Det har hjälpt många av oss att finna lösningar som ger oss sinnesro. Så mycket beror på vår egen inställning, och när vi lär oss att se på vårt problem ur rätt perspektiv, märker vi att det förlorar förmågan att dominera våra tankar och våra liv.
Alateens program är baserat på de Tolv Stegen, som anpassats för Alateen efter Anonyma Alkoholisters Tolv Steg. Lite i taget, en dag i sänder, strävar vi efter att tillämpa dem i våra liv. Alateen är en gemenskap där anonymiteten är viktig. Allting som sägs här, på gruppens möten och medlemmar emellan, ska betraktas som ett förtroende. Först då vågar vi uttrycka i ord det som finns i våra tankar och våra hjärtan, för det är så vi hjälper varandra i Alateen.