Stormöte i Hökarängen 18 April 2020, detta möte är inställt!

Detta stormöte är inställt!

Inbjudan till Al-Anons
möten under AA´s
Stormöte i Hökarängen

Lördagen den 18 April 2020
Församlingshemmet i Söderledskyrkan
Lingvägen 149
T-banestation Hökarängen

Stormötet inleds med ett gemensamt AA och Al-Anon möte kl 10:00 och håller på till kl 16:00

Välkommen!

Arrangör: AA

Al-Anons kontaktperson: Servicekontoret,
telefon 08 – 643 13 93 eller
afg@al-anon.se

Hökarängs konventet 2020