Rek. från Förtroenderådet ang. Corona

Rekommendation från Förtroenderådet med anledning av nya Coronarestriktioner.

Nya restriktioner till sammankomster träder ikraft 24 november 2020. Vi behöver våra möten nu kanske till och med mer än vanligt, men vi vill rekommendera alla Grupper att följa regeringens restriktioner. Läs mer om dessa här.

Vi hänvisar till 4e Traditionen, som säger att Grupperna är självstyrande. Det innebär att varje grupp kan bestämma hur de ska hantera detta. Finns plats och det kommer fler än 8 personer på ett möte kan man t ex ha parallella möten i två olika rum. Tänk i första hand på nykomlingar och se till att de blir välkomnade in i våra möteslokaler!