Organisation

Al-Anon Familjegrupper består av Förtroenderådet, ett flertal kommittéer, Servicekontoret, Områden samt lokala Al-Anon-grupper.

I april varje år hålls en Servicekonferens som väljer Förtroenderåd samt ordförande för de olika kommittéerna. De medlemmar som är medlem i både Al-Anon och AA får vara med som observatörer men har ingen rösträtt. Dessa kallas observatörer och har ingen rösträtt och ingen yttranderätt. Endast Förtroenderådet, ordföranden i de olika kommittéerna samt Områdesdelegaterna har rösträtt.

Vår serviceverksamhet omfattas i Sverige av Områden indelade efter landskap, samt Servicekontoret i Stockholm.

Världsservicekontoret (WSO) i USA är det centrala serviceorganet för alla Al-Anon Familjegrupper i världen.