Al-Anons historia

“Dina förbannade gamla möten!” sa Lois W och kastade sin sko på maken Bill. Så börjar Al-Anons historia.

Detta hände 1935 i New York i USA. Vad Lois inte visste då var att hon skulle komma att bli en av grundarna till Al-Anon*. Vad hon däremot förstod den dagen hon kastade sin sko på Bill, var att hon behövde hjälp. Hon insåg att trots att Bill var nykter så var hon inte tillfreds med sig själv. Hon började titta på sina egna attityder och sitt beteende. Hon insåg att hon fortfarande styrde med allt och alla. Hon upptäckte också att hon var svartsjuk på AA för att det tog så mycket av den gemensamma tiden hon och Bill hade. Dessutom klarade sig Bill alldeles utmärkt utan att hon lade sig i hans liv. Hon hade tappat sin roll.

LoisI Akron träffade Lois Annie S, hustru till dr Bob. Annie S var en mycket vänlig, glad och stillsam person, som tog hand om och välkomnade alla i sitt hem. Båda dessa kvinnor hade liknande erfarenheter av att leva med en alkoholist, som nu också var nykter. De följde sina män på möten och började berätta för andra fruar om sina erfarenheter. De började också att använda sig av AA:s Tolvstegs-program. Grupperna växte och spreds över hela landet i takt med att AA:s verksamhet ökade. I början registrerades grupperna inom AA. År 1950 föreslog Bill, Lois man, att hon skulle starta den gemenskap som så småningom blev Al-Anon. Hon samlade alla AA-delegaters fruar och bjöd dem på lunch i sitt hem i Stepping Stone, för att diskutera denna fråga. I maj 1951 beslutade sig Lois för att öppna ett servicekontor i sitt hem. Det kom nämligen en hel del brev och förfrågningar om hur man skulle göra ute i grupperna. Man hade också upptäckt behovet av litteratur. Så man började skriva ner sina erfarenheter i form av små broschyrer, som vi för övrigt kan ta del av än i dag. Till sin hjälp hade Lois Anne B.

Under dessa år funderade man på vad gemenskapen skulle heta och så småningom beslutade man sig för Al-Anon Familjegrupper*. 1957 startade man det första Alateen-mötet i Kanada. Nu innefattade gemenskapen även tonåringar. Gemenskapen växte och spred sig över gränserna till andra länder. Vid den första registreringen fanns det flera grupper i Kanada, Australien och Sydafrika.

Vi här i Sverige fick höra talas om Al-Anon på 1960-talet. Men den första gruppen registrerades inte förrän 1976. Den verkliga spridningen skedde under 1980-talet och idag finns ca 100 grupper. Vi har vårt eget Servicekontor i Stockholm. Litteraturen har varit viktig även för oss här i Sverige och idag har vi ca 50-talet översatta skrifter och böcker som går att beställa från vårt Servicekontor. År 2002 blev också jubileumsår, då Al-Anon fyllde 50 år i USA och 25 år i Sverige. Al-Anon har varit till hjälp för många kvinnor och män som gått före dem i gemenskapen. Det har gjort att många numera lever ett bra liv som är hanterbart och har, som det står i vår litteratur, “den ovärderliga gåvan sinnesro”.