Al-Anon-möten

Välkommen! Letar du efter information om det finns ett Al-Anon möte där du bor?

Skriv in namnet på den stad du bor i/eller närliggande stad, i den avlånga rutan under ort och sök, så får du fram samtliga grupper i staden. Finner du ett möte behöver du inte föranmäla dig utan endast gå till det möte du väljer att besöka. De som är där informerar dig om hur mötet går till.

Läs mer under information om varje möte. 

Du hittar möteslistan här https://www.al-anon.se/moten/ 

Online-möteslistan finns här https://www.al-anon.se/al-anon-elektroniska-moten/

Online meeting in English https://www.al-anon.se/al-anon-in-english-online-meeting/

 

Slutet möte

Är till för oss som är anhöriga och vänner, som på många olika sätt har påverkats av att någon missbrukar alkohol.  Är du uppvuxen med föräldrar, mor- eller farföräldrar, gift med någon med sjukdomen alkoholism, ungdom med föräldrar som missbrukar så kan du gå på både slutna och öppna möten.

 

Öppet möte

Är för anhöriga och vänner till alkoholister samt för alla övriga som är intresserade av vårt program: kuratorer, läkare, psykologer, någon med annan anhörigtillhörighet.

Al-Anon har ofta konvent och du är varmt välkommen att besöka konventen. Läs mer om programmen för dem på vår hemsida  www.al-anon.se/aktuellt.

 

Första gången på Al-Anon?

Lite kortinformation om hur mötet går till. På våra möten läser vi först en välkomsthälsning, sedan våra steg och traditioner. Ofta läser vi också en kort text i någon av våra böcker med dagliga reflektioner. Sedan börjar delningarna. Då får var och en av oss dela om det som ligger oss närmast hjärtat. Mötena brukar var mellan 1 – 1½  – 2 timmar, men det varierar.

Titta också i vår bokhandel på vår hemsida www.bokhandel.al-anon.se. Där hittar du fantastisk litteratur skriven av anhöriga och vänner till alkoholister, där de delar sina erfarenheter, hopp och styrkor.

Gå gärna på flera olika Al-Anon möten! Många av oss hade nytta av att gå på flera möten innan de bestämde sig för om Al-Anon kunde hjälpa dem eller inte.

Kom tillbaka, det fungerar!