Al-Anon-möten

Välkommen! Letar du efter information om det finns ett Al-Anon möte där du bor?

Skriv in namnet på den stad du bor i/eller närliggande stad, i fältet ORT i möteslistan och sök, så får du fram samtliga grupper i staden. Hittar du ett möte behöver du inte föranmäla dig utan endast gå till det möte du väljer att besöka. De som är där informerar dig om hur mötet går till.

Läs mer om ett möte genom att klicka på blåa knappen MER INFORMATION. Här kan det stå t ex om arbetsmöten, talarmöten eller om mötet öppnar tidigare för nykomlingar.

Du hittar möteslistan här https://www.al-anon.se/moten/ 

OBS! Tillfällig PDF med uppdatering av möteslistan

Vi har fått problem att uppdatera möteslistan online. Arbetar för att få problemet löst så fort som möjligt! Under tiden lägger vi upp nya möten mm i denna PDF:

För att söka på online- och telefonmöten måste du skriva ordet online i fältet ORT i möteslistan. Vill du få mer information om ett online- eller telefonmöte klickar du på blåa knappen MER INFORMATION. Här står det t ex om hur du gör för att logga in till mötet.

En förteckning över online- och telefonmöten finns också här https://www.al-anon.se/al-anon-elektroniska-moten/

 

Slutet möte

Är till för oss som är anhöriga och vänner, som på många olika sätt har påverkats av att någon missbrukar alkohol.  Är du uppvuxen med föräldrar, mor- eller farföräldrar, gift med någon med sjukdomen alkoholism, ungdom med föräldrar som missbrukar så kan du gå på både slutna och öppna möten.

 

Öppet möte

Är för anhöriga och vänner till alkoholister samt för alla övriga som är intresserade av vårt program: kuratorer, läkare, psykologer, någon med annan anhörigtillhörighet.

Al-Anon har ofta konvent och du är varmt välkommen att besöka konventen. Läs mer om programmen för dem på vår hemsida  www.al-anon.se/aktuellt.

 

Första gången på Al-Anon?

Lite kortinformation om hur mötet går till. På våra möten läser vi först en välkomsthälsning, sedan våra steg och traditioner. Ofta läser vi också en kort text i någon av våra böcker med dagliga reflektioner. Sedan börjar delningarna. Då får var och en av oss dela om det som ligger oss närmast hjärtat. Mötena brukar var mellan 1 – 1½  – 2 timmar, men det varierar.

Titta också i vår bokhandel på vår hemsida www.bokhandel.al-anon.se. Där hittar du fantastisk litteratur skriven av anhöriga och vänner till alkoholister, där de delar sina erfarenheter, hopp och styrkor.

Gå gärna på flera olika Al-Anon möten! Många av oss hade nytta av att gå på flera möten innan de bestämde sig för om Al-Anon kunde hjälpa dem eller inte.

Kom tillbaka, det fungerar!