Information

Bokhandeln
1. Al-Anons senaste litteraturbeställningslista finns under fliken medlem/Gruppen och service.
2. Ett sätt att göra nya medlemmar uppmärksamma på vår bokhandel på nätet kan vara att dela ut en QR-lapp med länk till bokhandeln. Här finns ett blad som man kan göra små lappar av som kan vara bra att dela ut vid möten.

Nyhetsbrevet
1. Det senaste utskicket finns i sändlistan här – överst i arkivet. Datumet för nästa utskick står alltid längst ner i varje enskilt utskick. Deadline för nyheter och idéer är två veckor innan publicering. Här finns ett arkiv med äldre brev.
2. Grupper ska registrera sin e-post via blanketten och använda formuläret SM-4

3. Enskilda medlemmar kan anmäla sin egen e-post för sändlistan och få tillgång till det digitala utskicket i sin inkorg.
4. Vill du hjälpa till att få fler medlemmar att anmäla sig till utskicket? Här finns ett underlag för att göra QR-lappar med länk till utskicken som kan delas ut i gruppen.

Informera om Al-Anon
Här finns de vanligaste frågorna som brukar komma upp och svaren på hur man kan göra när man informerar om Al-Anon.
En kort Powerpoint-presentation som kan snurra på repeat på en skärm har tagits fram, som exempelvis kan användas på bildskärmar i väntrum på behandlingsmottagningar eller på olika former av mässor eller informationsträffar där man kan låta presentation visas på en skärm.

Sociala medier och Al-Anon

Vi tror att användningen av sociala medier och internet är bra för gemenskapen och för det ändamålet har vi funderat hur man kan skydda anonymiteten och vad man behöver  tänka på när man startar en kanal för information och kommunikation på någon social media plattform. Här kan du hitta texten som vår Arbetsgrupp för sociala medier och Al-Anon har skrivit 2021 i maj.

G-39 a Riktlinjer-för-Sociala Medier

Onlinemöten
Information om de möten som finns i dagsläget ligger här.

Stockholms Informationstjänst
En aktiv grupp är beredda att gå ut och informera om vår gemenskap. Två informationsblad har tagits fram som kan användas i olika sammanhang. Detta kanske är något som andra områden eller grupper också vill göra?

Här är informationsbladen:
1. Informationsblad om Al-Anon, Stockholms informationstjänst
2. Informationsblad om Alateen

Swish
1. Instruktioner för att börja använda Swish.
2. Hur Swish ekonomiskt administreras i Al-Anon-grupperna.