Information från Förtroenderådet

Hej alla fina Al-Anonmedlemmar

Förtroenderådet kunde inte fatta några beslut på vårt möte i helgen!

Vi var inte tillräckligt många för att vara beslutsmässiga. Nämligen endast tre stycken och vi behöver vara minst fyra; en ordförande, en sekreterare och två justerare. Förtroenderådet bör vara mellan 7 och 10 stycken och nu saknas personer på många serviceposter.

Vi märker ett starkt sviktande intresse för service i programmet och är oroliga för det. Det är inte bra att det bara är några få personer som finns på posterna. Vi tänker på begreppen och då särskilt på 4e och 9e.

Fjärde begreppet Medverkan är nyckeln till harmoni.

Nionde begreppet Gott personligt ledarskap på alla servicenivåer är en nödvändighet. Förtroenderådet har huvudansvaret för den landsomfattande servicen.

Det finns mycket att göra i nationell service, likväl som i grupper och områden. Alla, som inte är ”dubbelwinners”, är varmt välkomna att göra något. ”Alla kan göra något men någon kan inte göra allt!”

Hör gärna av er till nomineringskommitténs ordförande: Maria ordf.nk@al-anon.se

Förtroenderådet/med kärlek och för tillfrisknande i Al-Anon.