Bli grupp-sponsor?

Alateen, som är en del av Al-Anon, är för unga människor vars liv påverkats av någon annans drickande. Varje Alateengrupp behöver en vuxen aktiv Al-Anon-medlem som kan sponsra gruppen. Om du är minst 21 år, har varit aktiv Al-Anon-medlem i minst två år och är villig att dela med dig av ditt program kan Alateen-sponsorskap vara något för dig.

Om du är intresserad ta kontakt med Alateen Stockholms koordinator: koordinator.stockholmsomradet@hotmail.se