Blanketter etc.

Blanketter och andra stödjande dokument finns här för nedladdning.

Presentationer om Al-Anon och anonymitet
1. Infomaterial Powerpoint om Al-Anon
2. Anonymiteten i Al-Anon
3. Kort presentation om Al-Anon 2015-06 (Powerpoint som kan snurra på repeat).
4. Informationsfolder för Jönköpings Al-Anon-grupper (kan modifieras och användas av andra)

Logga för användning i informationsmaterial
Logotyp för Al-Anon

Tips på hur man gör att program för ett konvent och en mall för ett informationsblad
1. Infoblad om mall för stormöten
2. Mall konvent stormöten

Texter för att hålla möten
1. Samtliga texter för att hålla ett Al-Anon-möte (SM-14 sept-19 ) (Kan beställas inplastad från afg@al-anon.se)
2. Samtliga texter för att hålla ett Alateen-möte (SM-15)

Registrering av grupper och personer för serviceuppdrag
1. Registrering av grupper (SM-4)
2. Registrering av elektroniska grupper (SM-4b).
3. Registrering av personer för serviceuppdrag (SM-11)

Servicehandboken
En preliminär version av vår servicehandbok finns här.

Beställning av litteratur via blankett
använd helst vår e-bokhandel om möjligt
1. Litteraturlista maj 2020 PDF