Självtest – 20 frågor

Miljoner människor påverkas av att någon som står dem nära dricker okontrollerat. Följande tjugo frågor har formulerats för att hjälpa dig att avgöra om du behöver Al-Anon eller inte.

1. Är du upprörd över hur mycket någon annan dricker?

2. Har du ekonomiska problem på grund av att någon annan dricker?

3. Händer det att du ljuger för att dölja att någon annan missbrukar alkohol?

4. Tror du att om den som dricker verkligen älskade dig, så skulle han/hon sluta dricka för din skull?

5. Tror du att alkoholmissbrukarens beteende beror på hans/hennes umgänge?

6. Blir vardagsrutinerna ofta störda eller måltiderna försenade på grund av den som dricker?

7. Hotar du t ex med att lämna alkoholmissbrukaren om han/hon inte slutar dricka?

8. Om du ger alkoholmissbrukaren en puss när du hälsar på honom/henne, brukar du då i smyg försöka känna om det luktar alkohol?

9. Är du rädd för att du skall göra någon upprörd därför att det skulle kunna utlösa en missbruksperiod?

10. Har du blivit sårad av eller generad över en alkoholmissbrukares beteende?

11. Känns det som om varenda helg blir förstörd på grund av att någon dricker?

12. Har du övervägt att ringa efter polisen av rädsla för att bli misshandlad?

13. Kommer du på dig själv med att leta efter gömda flaskor?

14. Åker du ofta bil med någon som har druckit?

15. Har du tackat nej till inbjudningar av rädsla eller oro?

16. Känner du dig misslyckad ibland då du tänker på hur mycket du gjort för att försöka kontrollera alkoholmissbrukaren?

17. Tror du att alla dina problem skulle lösas om han/hon slutade dricka?

18. Har du någonsin hotat med att göra dig själv illa för att skrämma den som dricker?

19. Känner du dig för det mesta arg, förvirrad och nedstämd?

20. Känns det som om det inte finns någon som förstår dina problem?

Om du har svarat ja på några av de här frågorna så kan Al-Anon eller Alateen kanske hjälpa dig. Du kan få kontakt med Al-Anon eller Alateen genom att besöka en grupp på din ort.