Angående Al-Anons Nyhetsbrev via e-post

Angående Al-Anons Nyhetsbrev via e-post

Al-Anons serviceverksamhet har blivit informerad om att vårt senaste e-post Nyhetsbrev daterat den 31 mars inte alls har blivit levererat som vi avsåg. Vi beklagar detta djupt då Nyhetsbrevet är vår viktigaste kommunikation till Al-Anon-medlemmar och grupper i Sverige.

Denna information innehåller följande för att säkra vår kommunikation fortsättningsvis:

  1. Här beskriver vi hur du kan ta del av Nyhetsbrevet ändå och hur du anmäler dig själv som mottagare av Nyhetsbrevet
  2. Datum för när Nyhetsbreven kommer ut under året och att du kan söka informationen om brevet inte kommer fram
  3. Allra sist förklarar vi hur problemet ser ut och vad du kan göra för att nås av Nyhetsbrevet tills vidare.

A.   Nyhetsbrevet

Du kan själv anmäla dig till Nyhetsbrev via vår hemsida, https://www.al-anon.se/medlem/. Logga in och gå därefter in på https://www.al-anon.se/endast-for-medlemmar/ och läs under Nyhetsbrevet

  1. Det senaste utskicket finns i sändlistan här– överst i arkivet. Datumet för nästa utskick står alltid längst ner i varje enskilt utskick. Deadline för nyheter och idéer är två veckor innan publicering.
  2. Grupper ska registrera sin e-post via blanketten och använda formuläret SM-4 (daterat januari 2020).
  3. Enskilda medlemmar kan anmäla sin egen e-post för sändlistan och få tillgång till det digitala utskicket i sin inkorg.

B.   Datum för Nyhetsbrev

Ett Nyhetsbrev utgår den sista i varje följande månad, dvs fem gånger under året: januari, mars, maj, september och november. Dessa finner du också samlade under Nyhetsbrevet, punkt 1. i information ovan.

C.   Vår problemanalys just nu

Efter att du anmält en gruppmejladress eller din privata, får du ett mejl från oss via mailchimp att du måste bekräfta att adressen är korrekt. När du gjort det så finns du med i kommande Nyhetsbrevsutskick. Har du inte gjort detta så får du inte Nyhetsbrevet.

Den återkoppling som vi i Al-Anon får vid närmare granskning av problemen är att mailboxen inte finns eller att den är full. Det senaste Nyhetsbrevet skickades till 287 e-post adresser och vi ser nu att 172 mejl inte kom fram bland annat beroende på detta. Men vi noterar också att merparten av dessa 172 mejl är adresser till @gmail. Flertalet till @telia, hotmail eller spray fungerar! Så en tanke är att ändra befintlig adress till någon av de som fungerar.

Vårt e-post system är webbaserat och problem kan även bero på vilken webbläsare man använder.

När vi får in en blankett från grupper (SM-4 eller SM-11) eller en mejländring så lägger in den i vår nya Databas samt kontrollerar att den finns via vår hemsida enligt Nyhetsbrevet ovan. Så just nu dubbelarbetar vi lite för säkerhets skull. Men det verkar vara @gmail som är vårt största problem.

Vår ambition är att vi skall få vår egen databas att fungera fullt ut, och vi planerar att successivt avsluta samarbetet med mailchimp och hantera våra personuppgifter i egen regi enligt GDPR och ha Nyhetsbrev via vår egen databas. En arbetsgrupp för registret har under många år arbetat med frågan, och vi hoppas blir klara snart. Vi behöver dock flera IT-kunniga personer till vår hjälp, vilket vi återkommande informerar om i våra Nyhetsbrev.