Alla-Vi

Alla-Vi med Al-Anon kontakt är den tidning där Al-Anon- och Alateen- medlemmar delar med sig av sina erfarenheter. Den är “gemenskapens röst”, ett forum där såväl enskilda medlemmar som grupper kan göra sina röster hörda. Här publiceras brev och artiklar från medlemmar i Sverige, men även från resten av världen via översättningar. Genom att generöst dela med oss till varandra av våra erfarenheter skapar vi garanterat en skrift som hjälper läsaren att förstå och växa i Al-Anons program.

Prenumerera på Alla-Vi
Vill du ha tidningen till din grupp eller direkt hem i ett år (6 nr) betalar du in 225 kronor på bankgiro: 5204-2579. Skriv namn och adress tydligt på inbetalningskortet och ange att det gäller Alla-Vi, så kommer nästa tidning med posten! Med nr 3 och 6 kommer också möteslistan.

Bidrag till Alla-Vi
Du har säkert något värdefullt att bidra med – skicka ditt bidrag med E-post till alla-vi@al-anon.se.