Frågor och svar

Hur går ett möte till?
Mötena ser lite olika ut men det finns en grund att hålla till sig. Vi brukar läsa lite Alateen-texter, sen får var och en dela (prata) utifrån texterna eller det som ligger närmast hjärtat. Man presenterar sig med ett förnamn, som kan vara påhittat, och hur man är anhörig. När vi delar så avbryter och kritiserar vi inte varandra, utan var och en får tala till punkt. Det är helt frivilligt att dela och man kan välja att bara lyssna. Vi turas om att läsa texter och att leda mötet.
Vi brukar ta en paus någon gång under mötet då vi har lite fika. Mötet börjar och slutar en viss tid, men det gör inget om man är sen eller behöver gå tidigare.
Alateen är anonymt. Så allt du ser och hör på mötena stannar där. 

Vilka är med på möten?
Ungdomar vars liv har påverkats av alkoholproblem hos en anhörig eller vän.
Varje Alateen-grupp behöver också en eller två gruppsponsorer som är aktiva Al-Anon-medlemmar. En gruppsponsor är alltså en vuxen person som också påverkats av alkoholism. Den personen bestämmer inte och leder inte mötet utan finns till som stöd. 

Finns det någon åldersgräns?
Vi har en ungefärlig åldersgräns på 13-19 år, dvs tonåringar. 

Kostar det något?
Det kostar inget att gå på möten men man kan lämna frivilliga bidrag. 

Hur ofta och hur länge går man?
Så ofta och så länge man vill och behöver. 

Vad är de Tolv Stegen?
Alateens Tolv Steg är baserat på Anonyma Alkoholisters Tolv Steg. För att vi ska kunna utvecklas genom Alateens program är det viktigt att vi regelbundet studerar de Tolv Stegen. De principer de uttrycker är universiella och tillämpliga på var och en av oss oavsett vår personliga trosuppfattning. I Alateen strävar vi efter en ständigt djupare förståelse av dessa Steg och vi ber om förstånd att tillämpa dem i våra liv.

Är Alateen religiöst?
Nej, Alateen måste fungera såväl för den som har en religion, liksom för den som inte vill ha någon. Vår gemenskap bygger på ett andligt program, inte på ett religiöst.
Al-Anons program är alltså ett andligt program, som bygger på uppfattningen att vi kan lita på att en Makt större än vi själva hjälper oss att lösa våra problem och få sinnesro. Var och en får fritt definiera denna Makt på sitt eget sätt och med sina egna ord.

Tack vare att Alateen inte är religiöst så fungerar det världen över.