Al-Anon Online-möten

Måndag

Mötet är öppet för alla anhöriga till alkoholister, vänner och intresserade

20:30-21:30 mötesrummet öppnar 15 min innan mötet börjar.

(Detta gäller fram till 28:e september 2020, sedan tar gruppen ett nytt beslut).

Teman

Traditionerna första, slagorden på andra och dagens text ur EDIT/Mod/Hopp på tredje och
Stegen sista måndagen i månaden. Arbetsmöte första måndagen i månaden och de som vill
delta stannar kvar efter mötet. T

Inloggning

Tom sista juni: PMI: 795-0518-5174  Lösenord: 369 416.

From juli: PMI: 898 06616 626 Lösenord: 376 421

From 18 augusti: PMI: 853 023 30535 Lösenord: 165398

 

Att logga in på mötet och mötesordningen

Eftersom vi skyddar oss mot virus så har vi valt att betala för länken ni loggar in på till Zoom. För att ni också skall få del av skyddet och vill delta i mötet behövs att ni registrera ett eget (gratis)konto i Zoom. Detta är inget brott mot anonymiteten eller en GDPR-fråga utan en säkerhetsåtgärd. Vi kommer inte att ta del av era uppgifter.

Zoom uppdaterar även sin app och sina system den 30 maj så det är angeläget att ni också
gör det för att vara säkra på att komma in på mötesrummet.

Övrig information finner du i dokumentet Teknisk manual för Al-Anon Onlinemöte och zoom-info

Mötesordningen finner du i dokumentet Mötesmanual Al-Anon online måndag. Alla dokumenten för mötet finns nu även ilagda i Zoom-rummet
//17 april 2020, uppdaterat den 25 maj 2020

Torsdag

På gång och meddelas när det är klart