Al-Anon Elektroniska-möten

Vi har två registrerade online-möten idag i Al-Anon:

Ett möte på måndagar och ett engelsktalande möte på onsdagar.

Information om måndagsmötet följer nedan, medan information om onsdagsmötet finns i länken här.

Fler möten är på gång och information om dessa kommer att skrivas in här så fort de har blivit registrerade på Servicekontoret. En förutsättning för att kunna kallas en Al-Anon familjegrupp är att gruppen är öppen för alla anhöriga och vänner till alkoholister och att den följer Al-Anon 12 traditioner.

Hopp AFG

Mötet är öppet för alla anhöriga till alkoholister, vänner och intresserade

Tid: Måndag 20:30-21:30 mötesrummet öppnar 15 min innan mötet börjar.

Teman återkommande varje månad

Första måndagen: Traditionerna. Efter mötet blir det Arbetsmöte – de som vill delta stannar kvar efter mötet

Andra måndagen: Slagorden

Tredje måndagen: dagens text ur EDIT/Mod/Hopp

Fjärde måndagen i månaden: Stegen

Inloggning

ENDAST 28 december PMI: 4753634377 Lösenord: 1dagitaget

FRÅN ÅRSSKIFTET
PMI: 840 8710 9734 Lösenord: Hopp2021 Länk direkt: https://us02web.zoom.us/j/84087109734?pwd=RHQwNWtqc2pQTjBmNTR1UVFnbGJXQT09

Gruppens kontakt:

afg.hopp.online@gmail.com

Att logga in på mötet och mötesordningen

Eftersom vi skyddar oss mot virus så har vi valt att betala för länken ni loggar in på till Zoom. För att ni också skall få del av skyddet och vill delta i mötet behövs att ni registrera ett eget (gratis)konto i Zoom. Detta är inget brott mot anonymiteten eller en GDPR-fråga utan en säkerhetsåtgärd. Vi kommer inte att ta del av era uppgifter.

Övrig information finner du i dokumentet Teknisk manual för Al-Anon Onlinemöte och zoom-info

Mötesordningen finner du i dokumentet Mötesmanual Al-Anon onlinemöte måndag. Länk till Välkomsthälsning och övriga mötestexter, SM-14, hittar du under fliken medlem, blanketter-etc, https://www.al-anon.se/blanketter-etc/ .

//17 april 2020, uppdaterat den 25 maj 2020 och den 6 augusti 2020, samt den 27 december 2020.

Telefonmöte Tisdagar

På gång och meddelas när det är klart

Torsdag

På gång och meddelas när det är klart