Angående Al-Anons Nyhetsbrev via e-post

Angående Al-Anons Nyhetsbrev via e-post

Al-Anons serviceverksamhet har blivit informerad om att vårt senaste e-post Nyhetsbrev daterat den 31 mars inte alls har blivit levererat som vi avsåg. Vi beklagar detta djupt då Nyhetsbrevet är vår viktigaste kommunikation till Al-Anon-medlemmar och grupper i Sverige.

Denna information innehåller följande för att säkra vår kommunikation fortsättningsvis:

  1. Här beskriver vi hur du kan ta del av Nyhetsbrevet ändå och hur du anmäler dig själv som mottagare av Nyhetsbrevet
  2. Datum för när Nyhetsbreven kommer ut under året och att du kan söka informationen om brevet inte kommer fram
  3. Allra sist förklarar vi hur problemet ser ut och vad du kan göra för att nås av Nyhetsbrevet tills vidare.

A.   Nyhetsbrevet

Du kan själv anmäla dig till Nyhetsbrev via vår hemsida, https://www.al-anon.se/medlem/. Logga in och gå därefter in på https://www.al-anon.se/endast-for-medlemmar/ och läs under Nyhetsbrevet

  1. Det senaste utskicket finns i sändlistan här– överst i arkivet. Datumet för nästa utskick står alltid längst ner i varje enskilt utskick. Deadline för nyheter och idéer är två veckor innan publicering.
  2. Grupper ska registrera sin e-post via blanketten och använda formuläret SM-4 (daterat januari 2020).
  3. Enskilda medlemmar kan anmäla sin egen e-post för sändlistan och få tillgång till det digitala utskicket i sin inkorg.

B.   Datum för Nyhetsbrev

Ett Nyhetsbrev utgår den sista i varje följande månad, dvs fem gånger under året: januari, mars, maj, september och november. Dessa finner du också samlade under Nyhetsbrevet, punkt 1. i information ovan.

C.   Vår problemanalys just nu

Efter att du anmält en gruppmejladress eller din privata, får du ett mejl från oss via mailchimp att du måste bekräfta att adressen är korrekt. När du gjort det så finns du med i kommande Nyhetsbrevsutskick. Har du inte gjort detta så får du inte Nyhetsbrevet.

Den återkoppling som vi i Al-Anon får vid närmare granskning av problemen är att mailboxen inte finns eller att den är full. Det senaste Nyhetsbrevet skickades till 287 e-post adresser och vi ser nu att 172 mejl inte kom fram bland annat beroende på detta. Men vi noterar också att merparten av dessa 172 mejl är adresser till @gmail. Flertalet till @telia, hotmail eller spray fungerar! Så en tanke är att ändra befintlig adress till någon av de som fungerar.

Vårt e-post system är webbaserat och problem kan även bero på vilken webbläsare man använder.

När vi får in en blankett från grupper (SM-4 eller SM-11) eller en mejländring så lägger in den i vår nya Databas samt kontrollerar att den finns via vår hemsida enligt Nyhetsbrevet ovan. Så just nu dubbelarbetar vi lite för säkerhets skull. Men det verkar vara @gmail som är vårt största problem.

Vår ambition är att vi skall få vår egen databas att fungera fullt ut, och vi planerar att successivt avsluta samarbetet med mailchimp och hantera våra personuppgifter i egen regi enligt GDPR och ha Nyhetsbrev via vår egen databas. En arbetsgrupp för registret har under många år arbetat med frågan, och vi hoppas blir klara snart. Vi behöver dock flera IT-kunniga personer till vår hjälp, vilket vi återkommande informerar om i våra Nyhetsbrev.

 

Al-Anon Online-möten

Måndag

Mötet är öppet för alla anhöriga till alkoholister, vänner och intresserade

20:30-21:30 mötesrummet öppnar 15 min innan mötet börjar.

(Detta gäller fram till 17:e augusti 2020, sedan tar gruppen ett nytt beslut).

Teman

Traditionerna första, slagorden på andra och dagens text ur EDIT/Mod/Hopp på tredje och
Stegen sista måndagen i månaden. Arbetsmöte första måndagen i månaden och de som vill
delta stannar kvar efter mötet. T

Inloggning

Tom sista juni: PMI: 795-0518-5174  Lösenord: 369 416.

From juli: PMI: 898 06616 626 Lösenord: 376 421

 

Att logga in på mötet och mötesordningen

Eftersom vi skyddar oss mot virus så har vi valt att betala för länken ni loggar in på till Zoom. För att ni också skall få del av skyddet och vill delta i mötet behövs att ni registrera ett eget (gratis)konto i Zoom. Detta är inget brott mot anonymiteten eller en GDPR-fråga utan en säkerhetsåtgärd. Vi kommer inte att ta del av era uppgifter.

Zoom uppdaterar även sin app och sina system den 30 maj så det är angeläget att ni också
gör det för att vara säkra på att komma in på mötesrummet.

Övrig information finner du i dokumentet Teknisk manual för Al-Anon Onlinemöte och zoom-info

Mötesordningen finner du i dokumentet Mötesmanual Al-Anon online måndag. Alla dokumenten för mötet finns nu även ilagda i Zoom-rummet
//17 april 2020, uppdaterat den 25 maj 2020

Torsdag

På gång och meddelas när det är klart

 

Al-Anon har en ny preliminär Servicehandbok

Välkommen till vår nya Servicehandbok.
Det är idag en preliminär version och ska upp för sitt första godkännande på Servicekonferensen den 18 april. Därefter finns möjlighet att komplettera/justera texterna utifrån de synpunkter som kommer in från er medlemmar, grupper, Områden och från era delegater. Ni har möjlighet fram till den 1 oktober. Därefter slutför vi den för ett slutligt godkännande på 2021 års Servicekonferens.
Läs den på nätet, skriv ut eller beställ/hämta på kontoret. Den kostar 60 kr plus frakt. Ska den skickas blir slutbeloppet 122 kronor. Vi beklagar men vi sätter inte priset på portot. Beställ en egen kopia via afg@al-anon.se – sätt in pengarna på bankgiro 5204-21579 eller Swisch 1230835864. Glöm inte skriva vad betalningen avser.
Förtroenderådet

https://www.al-anon.se/wp-content/uploads/2020/04/Servicehandboken-2020-den30mars.pdf

AAs Landsmöte 2020 i Luleå 31 juli – 2 augusti – Detta möte är inställt!

Mötet är inställt!

Årets Landsmöte äger rum 31/7 – 2/8 på Hermelinskolan i Luleå.

Temat är Ett oföränderligt budskap i en föränderlig värld.

 

Al-Anon deltar som vanligt med eget program och bokförsäljning.

Programmet läggs ut senare.

Har du frågor: kontakta Al-Anon Familjegrupper afg@al-anon.se eller tel. 08 -643 13 93 kontorstid måndag – onsdag.

Praktisk information finns också på AAs hemsida www.aa.se

Höstmöte i Halmstad 4-6 september 2020

Höstmöte i Halmstad

Gullbrannagården 4-6 september 2020 Med tema: Samlevnad och relationer Arrangör: AA Tylögruppen Halmstad Al-Anon och Alateen är inbjudna med egna möten.

Plats: Gullbrannagården, vägbeskrivning hämtas på deras hemsida: gullbrannagarden.se

Har du frågor, mejla Al-Anons Servicekontor, afg@al-anon.se eller ring 08 – 643 13 93.

inbjudan gullbranna 2020 A5