Organisation

Al-Anon Familjegrupper består av Förtroenderådet, ett flertal kommittéer, Servicekontoret, Områden samt lokala Al-Anon-grupper.

I april varje år hålls en Servicekonferens som väljer Förtroenderåd samt ordförande för de olika kommittéerna. Medlemmar med dubbelt medlemskap får vara med som observatörer men har ingen rösträtt. Dessa kallas observatörer och har ingen rösträtt. Endast Förtroenderådet, ordföranden i de olika kommittéerna samt Områdesdelegaterna har rösträtt.

Vår serviceverksamhet omfattas i Sverige av Områden indelade efter landskap, samt Servicekontoret i Stockholm.

Världsservicekontoret (WSO) i USA är det centrala serviceorganet för alla Al-Anon Familjegrupper i världen.