Organisation

Al-Anon Familjegrupper består av Förtroenderådet, ett flertal kommittéer, Servicekontoret, Områden samt lokala Al-Anon-grupper.

I april varje år hålls en Servicekonferens som väljer Förtroenderåd samt ordförande för de olika kommittéerna. Servicekonferensen är endast öppen för Al-Anon-medlemmar som inte har dubbelt medlemskap (AA + Al-Anon). Dessa kallas observatörer och har ingen rösträtt. Endast Förtroenderådet, ordföranden i de olika kommittéerna samt Områdesdelegaterna har rösträtt.

Vår serviceverksamhet omfattas i Sverige av Områden indelade efter landskap, samt Servicekontoret i Stockholm.

Världsservicekontoret (WSO) i USA är det centrala serviceorganet för alla Al-Anon Familjegrupper i världen.